Equips Tècnics

EQUIPS DE DIAGNÒSTIC: Equips de raigs X portàtil d'alta freqüència, escàner de radiologia digital AGFA, ecògraf (MINDRAY), endoscopi, fibroendoscopi OLYMPUS i equips de diagnòstic oculars (oftalmoscopi). La clínica també disposa d'una unitat estacionària de raigs X (útil en el diagnòstic de problemes de dors en el cavall) i d'una unitat de medicina nuclear (scintigrafia). Ambdos aparells propietat d'Equihealth.

EQUIPS TERAPÈUTICS: Equip per teràpia de làser, ultrasons, magnetoteràpia i equip de criocirurgia (tractament dermatològic).

EQUIP ANESTÈSIC:
Equip d'anestèsia amb ventilació automàtica i completa monitorització.

EQUIPS DE LABORATORI:
Microscopis, lupa binocular, microcentrifugadora, centrifugadora i refractòmetre.

ars equina